Helse, Miljø, Sikkerhet

For at våre kunder skal ha full tillit det arbeidet vi utfører har vi lagt ned et betydelig arbeid innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

  • Medlem av NLF
  • Egne interne opplæringsprogram
  • ADR bevis
  • Eget trafikkontor med direkte kontakt til bilene
  • Datastyrt ordreregistrering

Internkontrollsystemet inneholder:

Sjåførhåndbok
Prosydyrer og dokumentasjon for en sikker utførelse av arbeidet for sjåførene.

Internkontrollhåndbok
Prosedyrer og dokumentasjon for HMS arbeidet. Boken er delt i 3 deler: IK systemet, prosedyrer og resultatdokumentasjon.

Personalopplysninger
Arbeidsavtaler og andre avtaler i tilknytning til den enkelte medarbeider.

Sykefravær
Sykemeldinger og statistikk for sykefravær.

Avviksrapport
Avviksrapporter for personell og materiell.

Publiseringsløsning og webdesign levert av Argo Internett AS ©