ADR - farlig gods

Royal Transport AS har flere sjåfører og ansatte med kompetanse innen farlig gods.

På de fleste av våre ruter samt lokale biler har mulighet til å transportere både stykkgods, radioaktivt materiell, sprengstoff og løse tanker (multimodale tanker). Vi har dessverre ingen biler med fastmonterte tanker eller bulk.

Ta kontakt med en av våre meglere for å bestille transport av farlig gods.

Vi kan i tillegg til selve transporten være behjelpelig med å lage transportdokumenter som kreves ved ADR-transport, samt merking.

 

Oversikt over faresedler:

Klasse 1
Eksplosjonsrisiko
Faregruppe 1.1, 1.2, 1.3


Klasse 1-4
Eksplosjonsrisiko
Faregruppe 1.4


Klasse 1-5
Eksplosjonsrisiko
Faregruppe 1.5


 

 

 

Klasse 1-6
Eksplosjonsrisiko
Faregruppe1.6


Klasse 2-1
Brennbare gasserKlasse 2-2
Ikke brennbare,
ikke giftige gasser


 

 

 

Klasse 2-3
Giftige gasserKlasse 3
Brannfarlig væskeKlasse 4-1
Brannfarlige faste
stoffer. Selvreaktive
stoffer og desensiterte eksplosiver

 

 

 

Klasse 4-2
Selvantennende stofferKlasse 4-3
Soffer som utvikler
brennbare gasser i
kontakt med vann


Klasse 5-1
Oksiderende stoffer 

 

 

Klasse 5-2
Organisk peroksiderKlasse 6-1
Giftige stofferKlasse 6-2
Infeksjonsfremmende stoffer 

 

 

Klasse 7A
Radioaktivt materiale
Kategori I-HVIT


Klasse 7B
Radioaktivt materiale
Kategori II-GUL


Klasse 7C
Radioaktivt materiale
Kategori III-GUL


 

 

 

Klasse 7D
Radioaktivte stoffer
Brukes på vogner/containere


Klasse 8
Etsende stofferKlasse 9
Diverse udefinerte farlige
stoffer og gjenstanderPubliseringsløsning og webdesign levert av Argo Internett AS ©