Spesialtransport

Royal Transport AS er blant landets største aktører innen spesialtransport.Vi transporterer det meste av både store, lange, tunge, brede og høye kolli.

Royal Transport AS disponerer flere biler og hengere egnet for spesialtransport. Vi har blant annet brønnsemier med uttrekk, jumbosemier med uttrekk og flathengere med uttrekk. I tillegg har vi to spesiellt tilpassede tungtrekkere for å transportere svært spesielle kolli. Disse har igjen hengere som kan bygges om til ethvert oppdrag. Begrensningene er det bare underlaget som setter.

Utover dette har vi flere store kranbiler og kransemier som kan bistå ved behov.

Royal Transport AS har lang og bred erfaring innen spesialtransport med egen prosjektansvarlig som bistår oppdraget både før og under transporten. I tillegg benytter vi oss av svært dyktige sjåfører til følgebiloppdrag, samt egen servicebil som bistår ved behov.

Utvalgte referanseprosjekter:


Flytt av unit fra Radøy til Fusa

Royal Transport flyttet en VGC cooling-unit fra Radøy til Fusa. selve transportetappen ble utført med båt fra Radøy til Fusa. Uniten er 17 meter lang og 6 meter bred. Totalhøyden er 9 meter høy og uniten veier totalt 90 tonn.

Les mer her...

Transport av kompositt-tank fra Bergen til Rådal

Royal Transport transporterte en kompositt-tank fra Skoltegrunnskaien til Forbrenningsanlegget i Rådalen, Bergen. Tanken var 22 meter lang, hadde en diameter på 4,3 meter og veide 22 tonn. Grunnet høyden måtte tanken plasseres nærmest mulig bakken under transporten. Totalt ble lengden på kjøretøyet 40 meter og veide 72 tonn inkludert kompositt-tanken.

Royal Transport AS ønsker å takke Roger Nordvik for bildene.

Les mer her...

Transport av pumpestasjon WGC GSC

Transport av pumpestasjon 420 tonn internt på Horsøy med selvgående moduler. Side-by-side 2 x 10 akslinger Nicolas MHD-G2 SPE. Kraning ved kranskipet Uglen. Kjørt på moduler inn i hall for å bli løftet ned i pit.

Les mer her...
Publiseringsløsning og webdesign levert av Argo Internett AS ©